3

จำนวนวันเรียน : 3 วัน เวลา : 10.00-18.00 น. สถานที่ : 71 Mall ซอยลาดพร้าว 71 มีสถานที่จอดรถ สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกการศึกษา ขอแค่มีใจรัก ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ใน 1 คอร์ส สอนอะไรบ้าง? สอนเทคนิคการนวดหน้า สไตล์ อาคีร่า นวดหน้า 10 ขั้นตอน 1.ทำความสะอาดผิวหน้า 2.นวดหน้าทำความสะอาดผิวหน้าด้วยคลีนซิ่ง 3.นวดหน้าผลัดเซลล์ผิว 4.นวดหน้าผลักคอลลาเจน 5.กดจุด เดรนน้ำเหลือง 40 จุดบนผิวหน้า 6.นวดยกกระชับปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย 7.มาส์กหน้า 8.บำรุงผิว 9.นวดบล็อคหน้า คงความกระชับ 10.นวดออฟฟิศซินโดรม ในคลาสเรียนได้อะไรบ้าง 1.มีอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ในการเรียน 2.ครูผู้สอนลงน้ำหนักมือให้ทุกคน 3.ครูสอนแบบจับมือกันทำ ไม่เข้าใจถามตอบได้ทันที 4.มี VDO ให้เรียนทบทวนฟรี […]

2

จำนวนวันเรียน : 3 วัน เวลา : 10.00-18.00 น. สถานที่ : 71 Mall ซอยลาดพร้าว 71 มีสถานที่จอดรถ สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกการศึกษา ขอแค่มีใจรัก ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ใน 1 คอร์ส สอนอะไรบ้าง? สอนเทคนิคการนวดหน้า สไตล์ อาคีร่า นวดหน้า 10 ขั้นตอน 1.ทำความสะอาดผิวหน้า 2.นวดหน้าทำความสะอาดผิวหน้าด้วยคลีนซิ่ง 3.นวดหน้าผลัดเซลล์ผิว 4.นวดหน้าผลักคอลลาเจน 5.กดจุด เดรนน้ำเหลือง 40 จุดบนผิวหน้า 6.นวดยกกระชับปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย 7.มาส์กหน้า 8.บำรุงผิว 9.นวดบล็อคหน้า คงความกระชับ 10.นวดออฟฟิศซินโดรม ในคลาสเรียนได้อะไรบ้าง 1.มีอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ในการเรียน 2.ครูผู้สอนลงน้ำหนักมือให้ทุกคน 3.ครูสอนแบบจับมือกันทำ ไม่เข้าใจถามตอบได้ทันที 4.มี VDO ให้เรียนทบทวนฟรี […]

1

จำนวนวันเรียน : 3 วัน เวลา : 10.00-18.00 น. สถานที่ : 71 Mall ซอยลาดพร้าว 71 มีสถานที่จอดรถ สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกการศึกษา ขอแค่มีใจรัก ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ใน 1 คอร์ส สอนอะไรบ้าง? สอนเทคนิคการนวดหน้า สไตล์ อาคีร่า นวดหน้า 10 ขั้นตอน 1.ทำความสะอาดผิวหน้า 2.นวดหน้าทำความสะอาดผิวหน้าด้วยคลีนซิ่ง 3.นวดหน้าผลัดเซลล์ผิว 4.นวดหน้าผลักคอลลาเจน 5.กดจุด เดรนน้ำเหลือง 40 จุดบนผิวหน้า 6.นวดยกกระชับปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย 7.มาส์กหน้า 8.บำรุงผิว 9.นวดบล็อคหน้า คงความกระชับ 10.นวดออฟฟิศซินโดรม ในคลาสเรียนได้อะไรบ้าง 1.มีอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ในการเรียน 2.ครูผู้สอนลงน้ำหนักมือให้ทุกคน 3.ครูสอนแบบจับมือกันทำ ไม่เข้าใจถามตอบได้ทันที 4.มี VDO ให้เรียนทบทวนฟรี […]

คอร์สเรียนนวดหน้าเพิ่มทรัพย์ สไตล์อาคีร่า

จำนวนวันเรียน : 3 วัน เวลา : 10.00-18.00 น. สถานที่ : 71 Mall ซอยลาดพร้าว 71 มีสถานที่จอดรถ สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกการศึกษา ขอแค่มีใจรัก ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ใน 1 คอร์ส สอนอะไรบ้าง? สอนเทคนิคการนวดหน้า สไตล์ อาคีร่า นวดหน้า 10 ขั้นตอน 1.ทำความสะอาดผิวหน้า 2.นวดหน้าทำความสะอาดผิวหน้าด้วยคลีนซิ่ง 3.นวดหน้าผลัดเซลล์ผิว 4.นวดหน้าผลักคอลลาเจน 5.กดจุด เดรนน้ำเหลือง 40 จุดบนผิวหน้า 6.นวดยกกระชับปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย 7.มาส์กหน้า 8.บำรุงผิว 9.นวดบล็อคหน้า คงความกระชับ 10.นวดออฟฟิศซินโดรม ในคลาสเรียนได้อะไรบ้าง 1.มีอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ในการเรียน 2.ครูผู้สอนลงน้ำหนักมือให้ทุกคน 3.ครูสอนแบบจับมือกันทำ ไม่เข้าใจถามตอบได้ทันที 4.มี VDO ให้เรียนทบทวนฟรี […]